1.Ψυχοκοινωνική στήριξη οικείου περιβάλλοντος

Δωρεάν παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στην ομάδα στόχου:

Συγγενείς / σύντροφοι / οικογένειες / σύζυγοι / παιδιά / γονείς.

Αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα που έχουν οι σχέσεις των κρατουμένων με το οικείο περιβάλλον τους (σύζυγοι, σύντροφοι, παιδιά, γονείς) στην έκτιση της ποινής τους, και στην μετέπειτα επανασύνδεσή τους με αυτό, αναλαμβάνουμε τη δημιουργία ομάδων ψυχοκοινωνικής στήριξης και αυτοβοήθειας για τους οικείους των κρατουμένων. Αναλογιζόμενοι την διατάραξη της ισορροπίας που επιφέρει η φυλάκιση ενός μέλους σε όλη την οικογένεια φιλοδοξούμε, μέσω των προγραμμάτων ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, να δώσουμε μια νέα πνοή στη οικογένεια και στο οικείο περιβάλλον. Μια άλλη οπτική θέαση της «νέας ζωής» από εκείνη της ντροπής, της απομόνωσης, του στιγματισμού και της παραίτησης από την έννοια της ενωμένης οικογένειας.

Έχοντας ήδη αναπτύξει δεσμούς με ξένες οργανώσεις και φορείς που έχουν μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες δράσεις έχουμε σχεδιάσει τις δράσεις μας χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες τακτικές, προσαρμοσμένες όμως στα ελληνικά δεδομένα, καθώς η περιθωριοποίηση και ο στιγματισμός έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις στην Ελλάδα από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Α. Ομάδες ομότιμης υποστήριξης ( peer support group )

Η ομάδα ομότιμης υποστήριξης αποτελείται από ένα σύνολο ενηλίκων με σημείο αναφοράς την εμπειρία της κράτησης κάποιου συγγενικού προσώπου. Στην ομάδα αυτή όλα τα μέλη έχουν ισότιμη θέση, ενεργητική εμπλοκή και αλληλοεπιδρούν σ’ ένα οργανωμένο, υποστηρικτικό περιβάλλον. Αν και η παραπάνω παρέμβαση στηρίζεται σ΄ ένα κλίμα αυτοβοήθειας, η ομάδα θα διεξαχθεί και με την παρουσία ενός επαγγελματία.

Οι στόχοι της ομάδας είναι:

 • Το μοίρασμα των κοινών εμπειριών και των συναισθημάτων των συμμετεχόντων.

 • Η συζήτηση των θεμάτων που προκύπτουν από την εμπειρία της κράτησης (π.χ επιπτώσεις της απουσίας του κρατούμενου ως συντρόφου και ως γονέα, ποιοτικό επισκεπτήριο κ.τ.λ)

 • Η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργατικότητα και η αυτονομία.

 • Η εύρεση προσαρμοστικών και λειτουργικών τρόπων διαχείρισης του στίγματος καθώς και των επιπτώσεων που επιφέρει αυτό.

 • Καλλιέργεια πνεύματος εμπιστοσύνης ως προς τον εαυτό και προς τους άλλους.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα πραγματοποιηθούν ειδικές παρεμβάσεις από επαγγελματίες (π.χ εγκληματολόγοι, σωφρονιστικοί υπάλληλοι) με σκοπό την ενημέρωση των μελών για εξειδικευμένα θέματα, όπως αυτά προκύπτουν από τις ανάγκες και τα αιτήματα της ομάδας.

Β. Ομάδες στήριξης γονέων.

Παράλληλα με τις ομάδες των παιδιών, και με στόχο να παραχθεί ταυτόχρονη υποστήριξη σε γονέα και παιδί με πολλαπλά και συνδυαστικά οφέλη, όσοι γονείς ή κηδεμόνες από το οικείο περιβάλλον του κρατούμενου το επιθυμούν, θα συμμετέχουν σε ομάδες ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Οι ομάδες αυτές συγκεκριμένα θα εστιάζουν στη στήριξη των γονέων σε θέματα όπως:

 • Διαχείριση των συναισθημάτων της απουσίας/απώλειας του συντρόφου στην καθημερινή ζωή.

 • Αποκάλυψη της κράτησης του γονέα στο παιδί.

 • Αναγνώριση και διαχείριση δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών των παιδιών.

 • Αναγνώριση και ενίσχυση θετικών συμπεριφορών των παιδιών.

 • Προετοιμασία του παιδιού για τη διαδικασία του επισκεπτηρίου.

 • Προετοιμασία του παιδιού ενόψει της επιστροφής/επανένταξης/αδείας του κρατούμενου γονέα στην οικογένεια

 

 

 

 

 

 

 

 

.