2. Πρόγραμμα υποστήριξης παιδιών κρατουμένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Τα αφανή θύματα της φυλάκισης

Το πρόγραμμα των παιδιών των κρατουμένων γονέων, έχει σχεδιαστεί με πρωταρχικούς στόχους να προσφέρει ψυχοκοινωνική στήριξη στα παιδιά των κρατουμένων καθώς και να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η κράτηση. Απώτερος στόχος του προγράμματος η μερικώς έως και πλήρης ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική αποκατάσταση και η παρέμβαση σε επίπεδο πρόληψης.

Σε τι βοηθάει η ομάδα;

 • Καλύπτει την ανάγκη του παιδιού για ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

 • Παρέχει ένα δομημένο και ασφαλές περιβάλλον να εκφράσει και να εξερευνήσει τους προβληματισμούς του και τις σκέψεις του.

 • Παρέχει ένα δομημένο περιβάλλον για την εκμάθηση και εφαρμογή κοινωνικών δεξιοτήτων.

 • Νιώθει ότι ανήκει σε μια ομάδα – ταυτίζεται με τις εμπειρίες άλλων παιδιών τα οποία επίσης έχουν γονείς στη φυλακή.

 • Αυξάνεται η αυτοπεποίθηση του.

 • Μέσω της δυναμικής που δημιουργείται στην ομάδα αποσυμφόρηση ενοχής και ντροπής που συχνά συνοδεύει τον εγκλεισμό ενός οικείου προσώπου

Στόχοι Ομάδας

 • Στήριξη παιδιού για να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα που θα καθορίσει την μετέπειτα πορεία της ζωής του

 • Δημιουργία και χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης

 • Απόκτηση/Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων

 • Επεξεργασία και αναγνώριση συναισθημάτων

 • Εκμάθηση κατάλληλων μηχανισμών έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων

 • Ενίσχυση Αυτοεικόνας – Αυτοεκτίμησης

Τα μαθήματα θα γίνουν στην έδρα μας όπου διαθέτουμε αίθουσα η οποία θα διαμορφωθεί ώστε να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές να φιλοξενήσει τα μαθήματα. Με το πέρας των μαθημάτων και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του, το παιδί θα μπορέσει να ενταχθεί και σε διάφορες δραστηριότητες (θέατρο, χορός, ζωγραφική κλπ.) οι οποίες θα αποσκοπούν στο να διατηρηθεί η ποιοτική και ποσοτική επαφή του με την οργάνωση, ενώ παράλληλα θα του προσφέρουν έναν δομημένο και ασφαλή χώρο ώστε να εξασκήσει τις ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες τις οποίες θα έχει αποκτήσει/ενισχύσει από τη συμμετοχή του στις ομάδες του προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.