5. Εκπαίδευση των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων

Εκπαίδευση των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων

σε θέματα που αφορούν τις ομάδες στόχου

ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι κατά καιρούς οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δείχνουν ένα ενδιαφέρον στο να μάθουν και να κατανοήσουν τους τρόπους προσέγγισης του οικείου περιβάλλοντος των κρατουμένων. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός και καταλυτικός στην διατήρηση του δεσμού της οικογένειας καθώς είναι μια «γέφυρα», ένας ενδιάμεσος κρίκος, ανάμεσα στο περιβάλλον και στον έγκλειστο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.