Διοίκηση

Διοίκηση:

Τίνα Αννέτ Τόρρονεν: Πρόεδρος και νόμιμη εκπρόσωπος της ΜΚΟ

Μαρία Παπαστεργίου Λογαρά: Γενική Διευθύντρια και νόμιμη εκπρόσωπος της ΜΚΟ

Παναγιώτης Κουσούλης: Μέλος του Δ.Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.