Διοίκηση

 

Διοίκηση:

Τίνα Αννέτ Τόρρονεν: Πρόεδρος και νόμιμη εκπρόσωπος της ΜΚΟ

Μαρία Λογαρά: Γενική Διευθύντρια και νόμιμη εκπρόσωπος της ΜΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.